Regulamin programu partnerskiego

Warunki Programu Partnerskiego Connected Hair

1. Wprowadzenie
Dołączając do programu partnerskiego Connected Hair, akceptujesz poniższe warunki.

2. Rejestracja
Aby się zarejestrować, wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy. Akceptacja jest uznaniowa.

3. Prowizje
Zarabiasz 10% prowizji od każdej sprzedaży wygenerowanej za pomocą Twojego linku referencyjnego. Prowizje są wypłacane miesięcznie, po osiągnięciu minimalnego progu wypłaty wynoszącego 100 PLN.

4. Materiały Promocyjne
Używaj tylko zatwierdzonych materiałów promocyjnych dostarczonych przez Connected Hair. Wszelkie modyfikacje wymagają wcześniejszej zgody.

5. Zabronione Działania

6. Rozwiązanie Umowy
Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania Twojego konta partnerskiego za naruszenie tych warunków lub jakiejkolwiek działalności uznanej za szkodliwą dla reputacji Connected Hair.

7. Odpowiedzialność
Connected Hair nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub wynikowe szkody wynikające z programu partnerskiego.

8. Zmiany
Connected Hair zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie. Partnerzy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach.

9. Prawo właściwe
Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Spory będą rozstrzygane przez sądy polskie.

10. Dane kontaktowe
W przypadku pytań lub wsparcia, skontaktuj się z naszym menedżerem programu partnerskiego na adres affiliates@connectedhair.com.

Dołączając do programu partnerskiego Connected Hair, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz te warunki.